ict-adviesbureau - leerlingbegeleiding - webshop

Op tijd beginnen: liefst in het begin van groep 7, afhankelijk van eventuele achterstanden

Met één vak tegelijk bezig zijn: kiezen uit rekenen, spelling of begrijpend lezen. U kunt altijd nog switchen

voortgezet onderwijs (VO)

Leerlingen die starten in het Voortgezet Onderwijs vinden de overgang van de basisschool naar de brugklas erg groot. Deze overgang kan vaak stroef verlopen. Veel leerlingen blijken grote moeite te hebben met het aanbrengen van de nodige structuur in hun schoolwerk.

 

•Hoe plan ik mijn huiswerk?

•Heeft het voor mij wel zin om vooruit te werken?

•Hoe bereid ik het beste een repetitie voor?

 

Bovenstaande vragen zijn voor ons uitgangspunt om uw kind een goede start te geven in het VO.

 

De begeleiding wordt gegeven door een enthousiaste, maar vooral deskundige trainer met ervaring in het Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs.

Uit ervaring weten wij dat een uitgekiend handelingsplan zorgt voor resultaten op lange termijn. Daarom werken wij met pakketten voor rekenen, taal en begrijpend lezen. Deze pakketten starten bij afname van 4x één uur en lopen op tot 16x één uur. Uiteraard is het ook mogelijk één van bovenstaande pakketten te combineren. De momenten worden vanzelfsprekend in onderling overleg ingepland.

waarom leerling-

begeleiding

Niet alleen oefenen, maar ook hiaten wegwerken