ict-adviesbureau - leerlingbegeleiding - webshop

De schoolbegeleiding bestaat uit diverse workshops waarop zowel op individuele basis als groepsbasis kan worden ingetekend.

De schoolbegeleiding bestaat uit diverse workshops waarop zowel op individuele basis als groepsbasis kan worden ingetekend.

trainingen/workshops

Praktische ICT-projecten in de klas/Na de CITO

Bij het toenemende gebruik van het digitale bord is er een groeiende behoefte aan praktische hulpmiddelen bij het digibord of praktische applicaties.

Didactheek laat tijdens deze bijeenkomst concrete voorbeelden en producten zien die in het teken staan van multimediale projecten, zoals de ACHT, je eigen reisbureau en een Businessproject.

Deze projecten zijn direct toepasbaar zijn in de klas en zijn ontworpen m.b.v. het TPACK-model.

 

Arrangeren

Docenten in het PO en VO zijn continu op zoek naar goede materialen die aanvullend zijn op de lesmethoden die gebruikt worden.

In deze digitale zoektocht laat Didactheek zien hoe deze bronnen gezocht kunnen worden, gerangschikt en gebruiksklaar worden gemaakt voor leerlingen.

 

 

MS Office

Een mooie powerpoint maken voor op het digibord of voor een teamvergadering. Snel even wat namen en nummers in Excel zetten. Handige acties in Word. Soms mis je net die kennis die nodig is om profijt te hebben van de mogelijkheden die Office biedt. In een training van twee dagdelen krijgt u bij Dieter.nl de handvatten aangereikt om met Office snel en handig overweg te kunnen.

Wat goed is om te weten: de vaardigheden die tijdens deze training worden aangeleerd zijn vaak ook goed toepasbaar bij andere softwarepakketten.

 

Inspiratiesessie de iPad in het onderwijs

Tijdens een inspiratiesessie krijgen de deelnemers een duidelijk idee van de mogelijkheden van de iPad in het onderwijs. Na een presentatie met daarin ook nadruk op klassenmanagement en bijvoorbeeld het TPACK-model wordt een drietal type iPad-apps gepresenteerd: apps om de productiviteit te verhogen, apps om content te maken en educatieve apps waarin al een leerdoel aanwezig is. Van elk type app worden een aantal apps gedemonstreerd. Afhankelijk van de doelgroep (PO, VO, SO) wordt er een keuze gemaakt in demonstratie-apps.

 

Flipping the Classroom!

Kort gezegd gaat het hierbij om het omdraaien van de klassikale instructie en het individuele huiswerk. Er zijn inmiddels vele voor- en tegenstanders van dit model te vinden. Kennisnet infomeert over dit opkomende onderwijsmodel en wil aantonen dat Flipping the Classroom meer inhoudt dan alleen maar het laten zien van een videootje.

 

Wanneer je je klas 'flipt', geef je in feite de leerlingen de mogelijkheid om voor schooltijd al de instructiemomenten van de dag erop te bekijken.

Door de instructiemomenten thuis aan te bieden geeft dit leerkrachten de mogelijkheid om de 'gewonnen' lestijd te gebruiken om in te spelen op individuele aandachtspunten in de groep.

Tijdens deze cursus laten we ook zien hoe de software applicatie YouTeach deze nieuwe lesvorm concrete handen en voeten geeft voor leerkrachten.

 

Video-instructies

Leerlingen die tegenwoordig onderwijs volgen noemen we ook wel de netgeneratie. Deze generatie is opgegroeid in een beeldcultuur. De netgeneratie heeft dan ook een sterke voorkeur voor beelden, geluid, hyperlinks en kleur.

 

Video is daarom een krachtig middel om deze doelgroep effectief te bereiken, om iets uit te leggen of uit te beelden.

In deze praktische training gaan we aan de slag met het maken van heldere instructie-video's op het digitale bord of iPad.

 

Website/Weblog voor je eigen groep

Het gebruik en implementeren van website en weblogs in je eigen groep

In deze cursus zullen we stilstaan met de ongekende mogelijkheden die een klassenwebsite kan bieden. Met als uitgangspunt de gratis website van Google Sites gaan we concreet aan de slag met een eigen website voor de groep. In deze les zal de website worden gevuld met allerlei extra's. Hierbij kun je denken aan een klassenagenda, werkstukwijzer, extra digitaal lesmateriaal en teamprojecten waar meerdere leerlingen overal en altijd samen aan kunnen werken.

 

Web 2.0

Web 2.0 is - simpel gezegd - een verzamelnaam voor vernieuwende websites, waarbij alles in het teken staat van delen. Het delen van links, foto’s, contacten, lijstjes, persoonlijke voorkeuren, documenten, enz.

De afgelopen drie jaar is in het onderwijs veel geëxperimenteerd met web 2.0 toepassingen. De meeste experimenten richten zich op het ontwikkelen en delen van leermateriaal .

In deze cursus laten we u ervaren welke Web 2.0 een toegevoegde waarde kunnen hebben in het Primair Onderwijs.

 

Kleuters en ICT

De mogelijkheden van computergebruik in de onderbouw

In deze cursus wordt er kritisch gekeken naar de verschillende mogelijkheden die er zijn om ICT te implementeren binnen het kleuterprogramma. Van educatieve software tot digitale fotografie.

Aan de hand van concrete lessen laten wij zien hoe je ICT kunnen gebruiken om je lessen aantrekkelijker en educatiever te maken.

 

waarom kiezen

voor Didactheek

De schoolbegeleiding bestaat uit diverse workshops waarop zowel op individuele basis als groepsbasis kan worden ingetekend.