ict-adviesbureau - leerlingbegeleiding - webshop

Op tijd beginnen: liefst in het begin van groep 7, afhankelijk van eventuele achterstanden

Met één vak tegelijk bezig zijn: kiezen uit rekenen, spelling of begrijpend lezen. U kunt altijd nog switchen

leerlingbegeleiding

Didactheek is een organisatie die zich bezighoudt met het begeleiden van leerlingen uit de groepen 5, 6, 7 en 8 uit het Primair Onderwijs en leerlingen uit de brugklas van het Voortgezet Onderwijs.

 

Naast aandacht voor de persoonlijke leerbehoefte van iedere leerling maakt Didactheek als regelmatig gebruik van educatieve (en zelfontwikkelde) ICT-producten. Digitale begeleiding is voor ons zowel een effectief als doeltreffend extra hulpmiddel.

 

De professionele en activerende begeleiding voor leerlingen uit de groepen 5, 6, 7 en 8 van het Primair Onderwijs heeft als doel de leerlingen in een vertrouwde setting het maximale uit ieders eigen mogelijkheden te halen. De begeleiding vindt plaats in kleine setting waarin begeleiding er als volgt uitziet: een half uur individuele coaching / instructie en een kwartier verwerking en een kwartier toetsing van het geleerde. Tijdens het uur zijn er dus maximaal 2 leerlingen in de ruimte aanwezig. De kosten hiervoor bedragen € 145,- voor een pakket van 4 uren(op basis van 0% BTW). Voor de begeleiding van 8 halve uren rekenen wij € 165,-.Direct contact opnemen kan hier

 

Waarom kiezen voor extra begeleiding,
vroeger was dit toch ook niet nodig?

 

Vanaf groep 6 beginnen de meeste basisscholen zich een mening te vormen over de vervolgopleiding van hun leerlingen. Sommige scholen volgen hun leerlingen nauwkeurig via methode-gebonden toetsen en het leerlingvolgsysteem (LVS). Met name de uitslagen vanuit het LVS geven een transparant beeld. Op basis van deze resultaten krijgt u al een indicatie op welk niveau uw kind het beste in het Voortgezet Onderwijs kan instromen. In groep 8 krijgt uw kind een schooladvies. Met dit schooladvies kunt u op zoek naar een middelbare school die u en uw kind het meest geschikt lijkt. Het schooladvies is een onderwijskundig rapport dat de basisschool opstelt.

Het advies is op basis van:

• de cijfers die uw kind heeft gehaald;

• de uitkomsten van het LVS;

• hoe uw kind in de klas is;

• de aanleg die uw kind voor bepaalde vakken heeft.

waarom leerling-

begeleiding

Niet alleen oefenen, maar ook hiaten wegwerken